A A
RSS

Archive | August, 2012

Kutipan Ayat Tentang Garam

Tuesday, August 7, 2012

Comments Off on Kutipan Ayat Tentang Garam

Kutipan Ayat Tentang Garam

Matius 5:13  “Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Markus 9:50  Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.” Lukas […]

Categories